La Raquel segueix amb el seu Màster en Psiconeuroimmunologia Centre Casals, Fisioteràpia a Molins de Rei Aquest cap de setmana passat, continuant amb el Màster en Psiconeuroimmunologia.

Aquest cap de setmana passat, continuant amb el Màster en Psiconeuroimmunologia. A on han tractat els temes següents:
🔹Tema 1: Genotip vs Fenotip. Mutació, Epigenètica i Receptors nuclears des de la Biologia Evolutiva
🔹Tema 2: Sistema Comú de Mucoses, Sistema Innat i Sistema Adaptatiu
🔹Tema 3: L’activació de MPK estimula el pas de ADP a ATP
🔹Tema 4: La Inmunotolerancia Perifèrica: PUFAS i Resoleomics
🔹Tema 5: Influències en la Vida Primerenca
🔹Tema 6: La influència dels tres Eixos Neuroendocrins
(Adrenal, Tiroidal i Conadal) sobre el Sistema Immunitari
🔹Tema 7: Resumint: Al·lèrgia, Autoimmunitat i Proves Clíniques