BIOMEDICINA INTEGRATIVA

La Biomedicina Integrativa és un mètode destinat al tractament de les malalties cròniques

Fusiona els mètodes diagnòstics i terapèutics de la biomedicina convencional amb tècniques complementàries naturals de contrastada evidència científica.

La malaltia és la pèrdua de l’equilibri biològic i la pèrdua de la capacitat innata d’autoregulació i d’autocuració.

L’objectiu principal és estimular la capacitat autocurativa de la persona, aplicant diverses tècniques convencionals i complementàries i,  fent a la persona responsable i gestora de la seva pròpia salut (actituds, hàbits, pensaments i emocions, nutrició…)

És important la visió global de la persona i el coneixement científic per l’aplicació de diferents mètodes i teràpies.

Es mostren, s’ensenyen i s’apliquen les eines necessàries per forjar una bona base de salut.

 

Per millorar la SALUT i tractar les MALALTIES CRÒNIQUES

S’incorporen aspectes de nutrició, suplementació ortomolecular, homeopatia, fitoteràpia, acupuntura, hidroteràpia, fisioteràpia i teràpies manuals i, tècniques ment-cos. 

La Medicina Quàntica:

Es basa en l’aplicació dels principis de la Física Quàntica en l’àmbit de la medicina.

El sistema Quantum és un sistema d’alta tecnologia que ajuda a trobar els desequilibris en la salut que afecten a la persona. Reequilibra realitzant un intercanvi d’informació per camps de freqüències electromagnètiques constituint una matriu energètica que afecta els procesos vitals.