AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

MONTSE CASALS MATA, li informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.centrecasals.com.

Denominació: CENTRE CASALS

Domicili: Carrer Major, 19 – 08750- MOLINS DE REI

Telèfon: 936 68 09 09,  E-mail: centrecasals@centrecasals.com

CIF: 46810670N.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a MONTSE CASALS MATA i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de MONTSE CASALS MATA.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de dites dretes per part de MONTSE CASALS MATA, tret que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

MONTSE CASALS MATA, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

MONTSE CASALS MATA no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractats amb les següents finalitats:

  • Informar-li sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti.
  • Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si escau.
  • Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat. Quan iniciem algun procés de selecció on pugui encaixar el seu perfil, ens posarem en contacte amb vostè. Mantindrem les seves dades personals durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.

A través de l’emplenament de formularis de contacte de la Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a MONTSE CASALS MATA, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas MONTSE CASALS MATA, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, a qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Política de Protecció de Menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 13 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 13 anys d’edat.

MONTSE CASALS MATA recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privadesa. També consent expressament l’accés de MONTSE CASALS MATA al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de MONTSE CASALS MATA apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, li informem que les dades personals dels seguidors de MONTSE CASALS MATA, seran incorporats a un fitxer que el seu titular és MONTSE CASALS MATA amb la finalitat de mantenir-li informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de MONTSE CASALS MATA.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. MONTSE CASALS MATA no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a MONTSE CASALS MATA la cancel·lació dels mateixos.

A qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a MONTSE CASALS MATA. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per MONTSE CASALS MATA, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privadesa poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.