TERÀPIES NATURALS

La Medicina Naturista és un sistema o criteri mèdic preventiu i terapèutic, basat en la comprensió i utilització dels principis autoreguladores de l’organisme, que contempla a la persona globalment o integrat en el seu entorn.
Darrere de la Medicina Naturista hi ha una filosofia que serveix de constant punt de referència:

“Guarir aplicant estímuls naturals que actuen en el mateix sentit que ho faria la naturalesa de l’individu contemplant a la persona globalment, i en relació amb el seu entorn”

Aquesta filosofia o manera d’entendre la vida es defineix com Naturismo.
La Medicina Naturista es fonamenta en la idea de l’existència d’una força interna que tendeix a mantenir-nos en salut i que denominem “vis natura medicatrix” o principis autoreguladores de l’organisme.
Com a recursos per ajudar aquesta força i seguint el principi hipocrático de “primer no perjudicar”, són utilitzats preferentment tots aquells mitjos presents a la natura: aigua (hidroteràpia ), aliments (dietes depurativas), plantes medicinals (fitoteràpia), …

 

Tècniques terapèutiques