HOMEOPATIA

L’Homeopatia, sempre que es pugui, pretén ser una medicina personotrópica, és a dir, correspondre a la realitat tan complexa de la persona.
Homeos = Similar 
Pathos = Enfermetat

L’Homeopatia tracta les malalties pel principi dels similars, administrant en malalts dosis infinitessimals d’aquelles substàncies, minerals, vegetals o animals que produiran els símptomes que ells sofreixen en una persona sana. L’objectiu de l’Homeopatia és estimular la propria força vital de l’organisme

L’homeopatia va ser proposada com un nou mètode terapèutic pel metge alemany Samuel Hahnemann (1755-1843), qui ho va concebre entre els últims anys del segle XVIII i els primers del XIX L’homeopatia defineix la potència dels seus remeis d’acord al nombre de dilucions: com més diluïts estiguin, més potents són.

El procés de dilució es diu potenciació. La potència es defineix com un nombre, de manera que com més alt sigui el nombre, la dilució és major. 30×, per exemple, està més diluït (per tant, d’acord amb l’homeopatia, és més potent) que 10×. Això contrasta amb la medicina convencional i la bioquímica, que diuen que com més ingredient actiu estigui present en un medicament s’aconsegueix un efecte major (positiu o negatiu).

Avantatges del medicament homeopàtico

  • Són substàncies naturals

  • Són medicaments freturosos d’agressivitat farmacològica: No presenten efectes secundaris

  • No presenten contraindicacions.

  • Aptes per a tot tipus de pacients: Embarassades, Lactants, Nens, Ancians, Diabètics