TERÀPIA GRUPAL DE GESTIÓ EMOCIONAL PER A PERSONES EN DIETA D’APRIMAMENT

De vegades ens és molt difícil perdre pes. Tot i  fer dieta, hi ha moments en que no aconseguim baixar. És molt important tenir present que per tenir un pes adequat no només hem de fer dieta i exercici físic, sinó que també hem tenir cura de les nostres emocions.

La nostra ment te molt a dir en aquest procés, influint d’una manera positiva o negativa. Per tant, el contingut de la nostra ment (pensaments i emocions) te un paper molt important a l’hora de gestionar-nos durant aquest procés de pèrdua de pes. Sense que siguem massa conscients d’això, els nostres estats emocionals influeixen en la quantitat i tipus d’aliments que ingerim.  L’ansietat o l’estrés ens fan menjar molt ràpid i per tant no donem temps a que el nostre estómac enviï al cervell la senyal de sacietat, pel que mengem més del necessari.

Altres emocions com la culpa, la tristesa, la frustració, etc. poden portar-nos a fer conductes d’afartament  i a que triem aliments amb molt de sucre i grasses, el que ens dificulta aquesta pèrdua de pes desitjada.

També pot succeir que la pèrdua de pes sigui més  lenta del que nosaltres voldríem i la nostra impaciència ens porta a estats de frustració, desmotivació i patiment emocional.

Fer dieta porta implícit un estat estressant que ens obliga a fer canvis en els nostres hàbits. Comporta restriccions i l’establiment de noves conductes alimentaries. Durant aquest procés fins i tot podem arribar a tenir una sensació de pèrdua al haver de deixar de menjar alguns aliments que ens agraden molt, el que ens porta a sentir tristesa.

Aquest cocktail d’emocions, por acabar ficant-nos en un cercle viciós de restricció-afartament que ens porta a sentir culpa o frustració i a rendir-nos.

Tot aquest procés acaba afectant a la nostra autoestima. És  per això que aprendre a gestionar les nostres emocions ens pot ajudar a sortir d’aquest cercle viciós, empoderant-nos, fent que millorem la nostra autoconfiança i per tant facilitant l’assoliment dels nostres objectius de pèrdua de pes.

Què treballarem en aquest grup terapèutic?

  • Com funciona la nostra ment i com els nostres pensaments i emocions afecten a la nostra vida.
  • Aprendrem a distingir entre fam fisiològica i emocional
  • Aprendrem a gestionar les nostres emocions a traves de practiques de mindful eating
  • Treballarem com fer el canvi d’hàbits
  • Tindrem un grup de suport

Dirigit per la psicòloga instructora de mindfulness