TERÀPIA INDIVIDUAL O DE PARELLA

TERAPIA COGNITIVA BASADA EN MINDFULNES O ATENCIO PLENA (TCAP)

La Teràpia Cognitiva Basada en Mindfulness o Atenció Plena se centra en desenvolupar un insight/percepció metacognitiva que ens permet observar el contingut de la nostra ment (pensaments i emocions) sense identificar-nos amb ells.

Promou el canvi en la relació que establim amb el contingut negatiu de la nostra ment, entenent que els nostres pensaments i emocions només són contingut de la ment i no veritats absolutes.

Amb l’atenció plena ens centrem en viure les nostres experiències en el moment present, acceptant sense jutjar. Al distanciar-nos dels nostres continguts mentals podem reconèixer la subjectivitat del nostre pensament i per tant no ens identifiquem amb ell, el que ens permet un descentrament que ens porta a tenir un paper actiu en la construcció de la realitat al permetre que poguem reconèixer la subjectivitat i l’impermanència del nostre contingut mental (pensaments i emocions).

BENEFICIS DE LA TCAP

Les nombroses investigacions científiques que en la actualitat existeixen confirmen l’eficàcia de la TCAP en el tractament i la gestió de les emocions ja qué contribueix a restablir l’equilibri emocional. Ajuda a obtenir una bona autoestima, autonomia, empatia i a millorar la gestió del nostre entorn. L’atenció plena també ajuda a millorar les habilitats cognitives com la memòria, la concentració o l’atenció, augmenta la nostra capacitat de ser conscients, de viure aquí i ara. Ens ajuda a  desenvolupar habilitats naturals per a la resolució de conflictes i en la gestió de la incertesa.

Està científicament demostrada la seva eficàcia en el tractament per a la reducció de l’estrés, de l’ansietat, la depresió, les adiccions, els trastorns de conducta alimentària i per a millorar l’autoestima, entre d’altres afeccions psicologiques, ja que augmenta la resiliència emocional, els estats de felicitat i els comportaments socials positius.