L’ECOGRAFIA MUSCULOESQUELÈTICA

L’ecografia musculoesquelètica és una eina útil que facilita el treball del fisioterapeuta, especialment pel que fa al diagnòstic i al tractament.

Aquesta tècnica permet avaluar de forma objectiva el teixit musculoesquelètic mitjançant un estudi dinàmic, ràpid, totalment innocu per al pacient i en temps real, fet que comporta un millor diagnòstic i la programació d’un tractament més efectiu.

L’ecografia aplicada a la fisioteràpia de sòl pelvià ens permet valorar la funcionalitat abdomino-perineal i detectar amb precisió les possibles alteracions d’aquesta zona. Per fer una correcta valoració s’utilitza de dues maneres:

  • Per una banda, s’observa la paret abdominal. Aquí podem valorar la musculatura més profunda del abdomen i observar si aquesta musculatura s’activa de manera adequada. A més a més, l’ecògraf ens permet observa la distancia entre els rectes del abdomen per tal de detectar una possible diàstasis, així com valorar si aquesta musculatura s’activa correctament al fer qualsevol activitat.
  • Per una altra banda, a nivell de sòl pelvià ens permet observa la integritat de la bufeta, úter i recte, i observar si existeix una correcta activació del sòl pelvià. Ens permetrà veure com es comporta el sòl pelvià quan hi ha un augment de pressió a aquesta zona com per exemple al fer una tos, aixecar un pes, fer un abdominal o qualsevol exercici físic.