ACUPUNTURA

Els canals o meridians principals constitueixen el pivot de l’Acupuntura. Cadascun d’ells presenta un recorregut propi, un horari energètic determinat i correspon a un òrgan, a una entranya o a una funció.

La tècnica de l’Acupuntura guareix normalitzant canals o polaritats energètiques del pacient a través de l’aplicació d’agulles.