Electròlisi Percutània Intratisular (EPI) Ecoguiada

TRACTAMENT DE LES TENDINOPATIES, LESIONS MUSCULARS I LESIONS LLIGAMENTOSES

L’Electròlisi Percutània Intratisular (EPI) consisteix en l’aplicació de Corrent Contínu a través d’una agulla d’acupuntura, sota control ecogràfic, que actua com a elèctrode negatiu i que provocarà una reacció electroquímica a la regió degenerada del tendó. L’objectiu principal de l’electròlisi percutània és produir una ablació electrolítica no termal del teixit degenerat.

Es produeixen una sèrie de canvis en el teixit tendinós patològic que promouen la fagocitosi i l’activació biològica de la reparació/regeneració del teixit, que estava alterada per la cronicitat del procés degeneratiu.

L’aplicació de la tècnica EPI sota control ecogràfic produirà una dismiució de les citoncines pro-inflamatòries, una disminució del dolor i un increment de les citocines pro-regeneratives= activar els mecanismes moleculars i cel·lulars del teixit implicat en la curació.

La destrucció del teixit degenerat mitjançant ablació electrolítica indueix a una resposta inflamatòria, que permet activar els mecanismes cel·lulars implicats en la fagocitosi i en la reparació del teixit afectat.

Indicat a:

• TENDINOPATIES
• LESIONS MUSCULARS
• LESIONS LLIGAMENTOSES