Fisioteràpia respiratòria

Fisioteràpia respiratòria és una eina de prevenció i tractament de les malalties del sistema respiratori “a qualsevol edat”, mitjançant tècniques o ajudes físiques.

Els principals beneficis són:

 • Afavorir l’eliminació de secrecions.
 • Facilitar el treball respiratori en afavorir l’intercanvi gasós.
 • Millorar la ventilació pulmonar en drenar i expulsar secrecions.
 • Augmentar la tolerància a l’esforç.
 • Augmentar la capacitat pulmonar.
 • Millorar la QUALITAT DE VIDA

En general aporta beneficis en aquelles malalties que provoquen obstrucció de la via aèrea i que sovint, si es compliquen, donaran símptomes tals com tos crònica….dísnea o sensació de falta d’aire en respirar … Alhora, podrem prevenir la aparició de malalties respiratòries de caràcter infecciós.

Quines afectacions tracta un Fisioterapeuta Respiratori en Adults?

Bronquitis
Refredats
Al.lèrgies
Infeccions víriques
Pneumònies
Atelèctasis
Asma
EPOC
i més …

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PEDIÀTRICA

QUÈ OFEREIX LA FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA EN PEDIATRIA?

La FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA engloba un conjunt de tècniques dirigides a millorar l’estat de salut dels infants a nivell respiratori.

Poden resultar molt beneficioses, donat que els nens són un col.lectiu amb alt índex d’infeccions respiratòries.

En general, el fisioterapeuta respiratori pretén millorar l’estat de salut dels infants:

 • Afavorint la funció respiratòria
 • Facilitant d’eliminar i drenar secrecions
 • Millorant la mecànica ventilatòria i evitant l’acumulació de mucositat a la via aèria.

Les tècniques utilitzades pel Fisioterapeuta Respiratori procuren augmentar la qualitat de vida de l’infant, optimitzar la ventilació pulmonar, i fins i tot poden actuar de manera preventiva per evitar o reduir les sobreinfeccions respiratòries.

Existeixen cada vegada més publicacions que refereixen que la fisioteràpia respiratòria ens aporta beneficis, sobretot en l’evolució de la salut respiratòria dels nens en les edats primerenques.

QUIN TIPUS DE PATOLOGIEs ES  PODEN TRACTAR?

-TRACTAMENT D’UN AMPLI GRUP DE PATOLOGIES RESPIRATÒRIES:

 • BRONQUITIS SECRETORES
 • BRONQUIOLITS
 • ASMA
 • PNEUMÒNIA
 • FIBROSI QUÍSTICA.
 • PROCESSOS AL.LÈRGICS

…..

-PREVENCIÓ DE COMPLICACIONS RESPIRATORIES RECURRENTS:

Poden afectar a nens amb infeccions respiratòries cròniques:

 • PREMATURS
 • DISPLASIA BRONCOPULMONAR
 • MALALTIES NEUROMUSCULARS
 • PARÀLISIS CEREBRAL
 • I més…

Montse Surroca Sàbat

 • Fisioterapeuta Respiratori
 • Postgrau i Màster oficial en Fisioteràpia del Tòrax (Respiratori)
 • 10 anys d’experiència en l’àmbit respiratori
 • Postgrau en Neurologia (Bobath)
 • 20 anys d’experiència com a fisioterapeuta pediàtric en l’Àmbit Precoç (CDIAP)