CINESITERAPIA

Podem definir la cinesiteràpia com l’art de guarir mitjançant moviments físics. Del grec kinésis, moviment, i therapia, tractament. Nom sota el qual es designen totes les formes de tractament que actuen sobre l’organisme imprimint-li moviments passius o actius..

La kinesioterapia, kinesiterapia o cinesiteràpia (en alguns països) és l’art i la ciència del tractament de malalties i lesions mitjançant el moviment. Està englobada a l’àrea de coneixement de la fisioteràpia i ha de ser realitzada per un fisioterapeuta sota prescripció mèdica.

Objectius de la cinesiteràpia:
Mantenir una capacitat funcional normal. Perfeccionar la resposta muscular. Recuperació de moviments. Tractar incapacitats. Recuperar o mantenir arcs de moviment. Evitar la rigidesa articular. Prevenció i tractament de malalties respiratòries