EMBENATGE

Embenat funcional

Es defineix l’embenatge funcional com una ortesis, majoritàriament adhesiva, les funcions de la qual són:

  • Mantenir els elements lesionats en escurçament

  • Afavorir la cicatrització i evitar atròfia

  • Evitar que pugui reproduir-se de nou el mecanisme lesional

  • Reduir la possible aparició d’edemes líquids molt freqüent en aquest tipus de lesions

  • Donar forma del muñó i evitar posicions articulessis no desitjades desprès d’amputacions.

Generalment l’embenatge funcional és terapèutic i evita la majoria dels problemes derivats de la immobilització en traumatologia esportiva, però també es beneficien d’aquestes tècniques la reeducació en ortopèdia i reumatología.

Existeixen diversos tipus d’embenatges funcionals:

  1. Embenatge funcional terapèutic: Després de produir-se la lesió.
  2. Embenatge funcional preventiu: El seu objectiu és prevenir la lesió i es caracteritza per permetre major mobilitat, ser realitzat en construcció simètrica, estar realitzat per tires adhesives inextensibles i per llevar-se després de la realització de l’activitat que pugui produir la lesió..
  3. Embenatge funcional de reiniciación de l’activitat.

Indicacions

En traumatologia esportiva és on aquest tipus d’embenatges tenen major camp d’acció, atès que eliminen els problemes que comporta la immobilització estricta, ja que segueix sent possible l’entrenament muscular amb aquests embenatges. Així amb caràcter preventive o de reinicio a l’activitat trobem embenatges per protegir els lligaments laterals del genoll; per descarregar la musculatura de l’espatlla (dibuix inferior), o per tractar una tendinítis aquílea.

En el camp terapèutic està indicat :

– L’embenatge funcional constituirà un pla ligamentoso suplementari artificial.

– L’embenatge consistirà en un sistema de substitució de l’acció muscular permetent el moviment antagonista mínim

– Patologia muscular: està indicat en distensions, trencaments de fibres musculars i elongacions (com per exemple la lumbàlgia)

Embenat Neuromuscular o Kinesiotapping

L’Embenat Neuromuscular o Kinesiotapping és un mètode desenvolupat pel japonès Kenzo Case en els inicis dels anys setanta, basant-se en el concepte de la importància de mantenir el moviment adequat en cada articulació.

Són les tires adhesives de colors que s’adhereixen al cos amb finalitat terapèutica. Cada vegada veiem més esportistes amb aquests esparadraps enganxats en diferents parts del cos amb l’objectiu de curar, prevenir, alleujar o recuperar-se d’algun tipus de lesió.

Kenzo va desenvolupar un embenat elàstic que podia ajudar en la funció muscular, sense limitar els moviments corporals, mantenint l’adequada circulació arterial, venosa, limfàtica i l’adequat input aferent mecano receptiu i propioceptiu de l’estructura lesionada, amb la qual cosa s’activa i afavoreix el procés de recuperació.