TÈCNIQUES MIOTENSIVES I MANIPULATIVES

Tècniques manuals miotensives i manipulatives de columna, pelvis i extremitats, destinades a reestablir la correcta mobilitat articular.

  • Interpretar i tractar de forma global les alteracions que es produeixen a nivell de columna i pelvis.

  • Palpació i identificació diagnòstica de les lesions vertebrals.

  • Aplicació de tècniques de correcció estructurals, tant miotensives com manipulatives, per resoldre aquestes alteracions.