MOXIBUSTIÓ

La moxibustió és un mètode que tracta i prevé les malalties aplicant calor per mitjà de cons de moxa ardent sobre certs punts del cos humà

La seva matèria primera principal són fulles seques de artemisa (artemisia vulgaris) mòltes fins a obtenir una pols fina i suau. La moxa té la propietat d’escalfar i netejar d’obstacles els canals, eliminar el fred, la humitat i promoure la funció dels òrgans.

Indicacions:

Dolor d’articulacions. Malalties cròniques com per exemple l’asma. Diarrea crònica, dispèpsia, debilitat d’estómac i melsa com per exemple diarrea i dolor abdominal.