CARACTERÍSTIQUES DE LES RELACIONS DE PARELLA EXITOSES

A la parella se li pressuposa amor, de manera [...]