Acupuntura per perdre pes al Centre Casals de Molins de Rei

L’acupuntura és una tècnica o teràpia complementària, reconeguda per l’OMS (Organització Mundial de la Salut). Aquesta teràpia complementària, utilitza unes agulles molt fines, amb la finalitat d’estimular, activar o millorar certs punts del nostre cos, provocant que el nostre metabolisme s’acceleri i puguem cremar més calories.

Els canals o meridians principals constitueixen el pivot de l’acupuntura. Cada un d’ells presenta un recorregut propi, un horari energètic determinat i correspon a un òrgan, a una comporta o a una funció.

La tècnica de l’acupuntura per perdre pes pot controlar la gana augmentant en metabolisme basal i estimulant l’eliminació de líquids a nivell renal, és a dir, els estímuls produïts per l’acupuntura, controlen la gana, disminueixen l’ansietat per menjar i regulen el metabolisme. Tot això afavoreix la pèrdua de pes i potencia l’autoestima.

A més, si combines la tècnica de l’acupuntura amb altres tècniques que oferim al Centre Casals (mirar aquest post sobre com aprimar) el resultat és molt més ràpid i gratificant.

La tècnica de l’acupuntura consisteix en la inserció d’agulles en l’organisme per produir una acceleració dels sistemes digestius i urinaris. Aquesta acceleració comporta una mobilització dels greixos que s’eliminaran a nivell limfàtic i renal.

Des del Centre Casals hem de dir i recalcar que el fet que es faci acupuntura per aprimar i aconseguir aquest benestar saludable, no vol dir que estiguem exempts de realitzar o de tenir certs hàbits saludables.