Exercici físic per minimitzar les conseqüències del confinament

L’objectiu amb el qual es realitza aquesta pauta és evitar el possible deteriorament físic derivat de la manca de mobilitat i activitat provocat pel confinament. L’OMS aconsella practicar a l’almenys 150 minuts setmanals d’activitat física moderada, o al menys 75 minuts setmanals d’activitat física intensa, o una combinació equivalent entre activitat moderada o intensa.

Dia 1 Aquí

Dia 2 Aquí

Dia 3 Aquí