Centre Casals especialistes en fisioteràpia respiratòria a Molins de Rei

Els exercicis de fisioteràpia RESPIRATÒRIA son molt efectius per tractar gran varietat d’infeccions respiratòries (Bronquiolitis, bronquitis, pneumònia…).
Per exemple, en cas d’acumulació de mucositat en faciliten la seva eliminació, o bé podem assolir millor volum pulmonar i millorar en general la nostra respiració.
Amb tècniques específiques de fisioteràpia i amb una bona continuïtat del tractament podem millorar l’estat de salut, fer una bona prevenció, millorar la funció pulmonar, etc., tant en infants com en adults.