Dilluns 25 de novembre de 18h a 20h

Dilluns 9 de desembre, de 18h a 20h

De vegades ens és molt difícil perdre pes. Tot i fer dieta, hi ha
moments en que no aconseguim baixar. És molt important tenir
present que per tenir un pes adequat no només hem de fer dieta
i exercici físic, sinó que també hem tenir cura de les nostres
emocions.

La nostra ment te molt a dir en aquest procés, infuint d’una
manera positiva o negativa. Per tant, el contingut de la nostra
ment (pensaments i emocions) te un paper molt important a
l’hora de gestionar-nos durant aquest procés de pèrdua de pes.
Sense que siguem massa conscients d’això, els nostres estats
emocionals inueixen en la quantitat i tipus d’aliments que
ingerim. L’ansietat o l’estrés ens fan menjar molt ràpid i per tant
no donem temps a que el nostre estómac enviï al cervell la senyal
de sacietat, pel que mengem més del necessari.

Altres emocions com la culpa, la tristesa, la frustració, etc. poden
portar-nos a fer conductes d’afartament i a que triem aliments
amb molt de sucre i grasses, el que ens diculta aquesta pèrdua
de pes desitjada.

També pot succeir que la pèrdua de pes sigui més lenta del que
nosaltres voldríem i la nostra impaciència ens porta a estats de
frustració, desmotivació i patiment emocional.

Fer dieta porta implícit un estat estressant que ens obliga a fer
canvis en els nostres hàbits. Comporta restriccions i l’establiment
de noves conductes alimentaries. Durant aquest procés ns i tot
podem arribar a tenir una sensació de pèrdua al haver de deixar
de menjar alguns aliments que ens agraden molt, el que ens
porta a sentir tristesa.

Aquest cocktail d’emocions, por acabar ficant-nos en un cercle
viciós de restricció-afartament que ens porta a sentir culpa o
frustració i a rendir-nos.

Tot aquest procés acaba afectant a la nostra autoestima. És per això que aprendre a gestionar
les nostres emocions ens pot ajudar a sortir d’aquest cercle viciós, empoderant-nos, fent que
millorem la nostra autoconfiança i per tant facilitant l’assoliment dels nostres objectius de
pèrdua de pes.
Què treballarem en aquest grup terapèutic?

– Com funciona la nostra ment i com els nostres pensaments i emocions afecten a la nostra vida.
– Aprendrem a distingir entre fam fisiològica i emocional
– Aprendrem a gestionar les nostres emocions a traves de practiques de mindful eating
– Treballarem com fer el canvi d’hàbits

– Tindrem un grup de suport

Nota important
El tractament de les dades personals (conforme el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU
relatiu a la protecció de dades de caràcter personal) és responsabilitat del Centre Casals.