Centre Casals, Fisioteràpia a Molins de Rei

Aquest cap de setmana passat, continuant amb el Màster en Psiconeuroimmunologia. A on han tractat els temes següents:
  • Tema 1: Genotip vs Fenotip. Mutació, Epigenètica i Receptors nuclears des de la Biologia Evolutiva
  • Tema 2: Sistema Comú de Mucoses, Sistema Innat i Sistema Adaptat
  • Tema 3: L’activació de MPK estimula el pas de ADP a ATP
  • Tema 4: La Inmunotolerancia Perifèrica: PUFAS i Resoleomics
  • Tema 5: Influències en la Vida Primerenca
  • Tema 6: La influència dels tres Eixos Neuroendocrins (Adrenal, Tiroidal i Conadal) sobre el Sistema Immunitari
  • Tema 7: Resumint: Al·lèrgia, Autoimmunitat i Proves Clíniques