Aprofitant que darrerament estem tractant a diversos/es BALLARINS/ES a la nostra consulta, de companyies com Company & Company o escoles de dansa i ball com PAS A PAS Centre de Dansa, Dance Studios Josep Roca & Regina Tarragó Ballpassió Molins Escola de Ball, hem decidit fer una recerca de les lesions més habituals d’aquesta disciplina.

Al Centre Casals, tenim una àmplia experiència i apliquem diverses tècniques per aconseguir que aquestes lesions DESAPARÈIXIN TOTALMENT

Les lesions músculoesquelètiques en ballarins/es es localitzen més freqüentment als PEUS, TORMELLS i COLUMNA LUMBAR. Els tres diagnòstics més comuns que constitueixen més d’un terç (37%) del total de les lesions es localitzen en aquestes zones del cos (1) i la lesió més freqüent és l’esguinç de turmell amb un 69’8% del total de lesions en ballarins/es professionals i un 42’1% en no professionals. Les piruetes i els moviments repetitius són els mecanismes més freqüents de lesió (2).

Un 47% dels ballarins/es enquestades patien dolor crònic i un 42% una lesió en els 6 mesos previs que afectava la seva dansa. Una gran proporció de lesions de les parts toves no respon al tractament. Tot i que amb un TRACTAMENT CORRECTE, aquestes lesions haurien de DESAPAREIXER TOTALMENT (3).

1. Ramkumar PN, Faber J, Arnouk J, Varner KE, Mcculloch PC (2016) Injuries in Professional Ballet Dance Company: A 10-year Retrospective Study. J Dance Med Sci (1): 30-7
2. Costa M, Ferreira A, Orsini M, Silva E, Delicio L (2016) Characteristics and prevalence of musculoskeletal injury in profesional and non-professional ballet dancers. Braz J Phys Ther 20(2):166-175
3. Bowling A. Injuries to dancers: prevalence, treatment and perceptions of causes. BMJ 18 (6675):731-4