Les seqüeles del coronavirus: per què caldran més fisioterapeutes?

Centre Casals a Molins de Rei: La Biomedicina i la Fisioteràpia són la base del nostre centre.

La informació que tenim fins ara sobre el Covid-19 ho corrobora. Segons les recomanacions terapèutiques considerades per SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) i per la bibliografia i referències de l’experiència dels professionals de la Xina, les seqüeles del Coronavirus sovint requeriran que el pacient progressivament recuperi capacitat respiratòria i d’esforç.

Les intervencions del fisioterapeuta respiratori buscaran primordialment: millorar la sensació de dispnea, reduir les complicacions, preservar la funció pulmonar, prevenir i millorar la disfunció i la discapacitat, i millorar la qualitat de vida, ansietat i depressió.
Actualment es desconeixen les seqüeles funcionals i anatòmiques que pot provocar la infecció per SARS-COV-2. Així doncs les recomanacions terapèutiques que es puguin donar han de ser per cada cas en particular; Evidentment es tindrà en compte el grau d’afectació del malalt, l’evolució clínica i les consideracions de l’equip mèdic responsable del pacient.

La intervenció del fisioterapeuta en la fase de recuperació post Covid-19 i en l’alta hospitalària inclou: exercici aeròbic, exercicis de força i d’entrenament progressiu, tècniques de drenatge de secrecions i ventilatòries, així com assessorament individualitzat a cada pacient (educació sanitària).

En l’article que adjuntem, es fa rellevant el fet que podria ser molt beneficiosa una àmplia presència del Fisioterapeuta Respiratori en actiu, en plena pandèmia. Elnacional.cat Les seqüeles del coronavirus: per què caldran més fisioterapeutes?

En resum, des de la nostra especialitat podem afavorir el curs de possibles seqüeles provocades pel Coronavirus, tant a nivell respiratori com funcional, i procurar millorar la qualitat de vida dels pacients després d’aquesta afectació.

Montse Surroca Sàbat: Fisioterapeuta Col.nº1999