Centre Casals inclou un nou servei per al tractament de les tendinopaties, lesions musculars i lesions lligamentoses

L’Electròlisi Percutània intratissular (EPI) consisteix en l’aplicació de Corrent Continu a través d’una agulla d’acupuntura, sota control ecogràfic, que actua com a elèctrode negatiu i que provocarà una reacció electroquímica a la regió degenerada del tendó. L’objectiu principal de la electrolisis percutània és produir una ablació electrolítica no termal del teixit degenerat.

Es produeixen una sèrie de canvis en el teixit tendinós patològic que promouen la fagocitosi i l’activació biològica de la reparació/regeneració del teixit, que es trobava alterada per la cronicitat del procés degeneratiu.

L’aplicació de la tècnica EPI baix control ecogràfic produirà una disminució de les citocines pro-inflamatòries, una disminució del dolor i un increment de les citocines pro-regeneratives i activarà  els mecanismes moleculars i cel·lulars del teixit implicat en la curació.

La destrucció del teixit degenerat mitjançant ablació electrolítica indueix a una resposta inflamatòria, que permet activar els mecanismes cel·lulars implicats en la fagocitosi i en la reparació del teixit afectat.

Indicat en:

  • Tendinopaties
  • Lesions musculars
  • Lesions lligamentoses