Al Centre Casals utilitzem diverses tècniques, amb base científica, per millorar aquestes patologies.

La FISIOTERÀPIA com a base del tractament i combinat, en funció de cada cas, amb altres tècniques com l’Acupuntura

Aquí tens diverses referències d’articles científics on es parla de l’efectivitat de:

l’ACUPUNTURA en (1,2):

• L’augment del diàmetre i la reorganització de les fibres de col.làgen durant la cicatrització dels tendons
• La millora del dolor

L’exercici Excènctric (3):

• Una revisió de diversos articles científics actuals sobre l’efectivitat dels exercicis excèntrics conclou que l’exercici excèntric pot reduir el dolor i millorar la força en les tendinopaties de les extremitats superiors

Bibliografia:
1. de Almeida Mdos S, de Freitas KM, Oliveira LP (2015) Acupuncture increases the diameter and reorganisation of collagen fibrils during rat tendón healing.
2. Zhongguo Zhen Jiu (2015). Immediate analgesic effects of tendón acupuncture on soft tissue injury. Sep:35(9):927-9
3. Ortega-Castell M, Medina-Porqueres I. Edicàcia de la terapia d’execici excèntric en adults físicament actius amb pinçament de l’espatlla simptomàtica o tendinopatia epicondilar lateral: una revisió sistemática.