Què és mindfulness o l’art de l’atenció plena

La paraula mindfulness es tradueix al català com atenció plena, és a dir que es tracta de posar l’atenció en el moment present amb acceptació i sense jutjar ni allò que ens succeeix, ni les nostres emocions. La pràctica del mindfulness ens ensenya a estar presents aquí i ara a través de la respiració.
  • Dilluns de 20:15 a 21:15 hores
  • Dimecres de 9:30 a 10:30 hores
Sent conscients de la nostra respiració connectem amb el moment present que és l’únic moment possible. Mindfulness és una habilitat que es pot entrenar i que ens permetrà conviure amb emocions o sentiments difícils i assistir a la seva transformació.
El mindfulness també ens ensenya a fer les coses d’una en una, presents en cada moment, no solament mentalment sinó també des del nostre cos. Podrem veure les coses més com són i no tant com creiem que són.
Es tracta d’aprendre a conèixer la ment i domesticar-la. Això és molt alliberador, redueix el patiment, i ens fa, per tant, més feliços. Les seves arrels les trobem a tradicions orientals com la del mestre budista zen Thich Nath Hanh, tot i que es va popularitzar als Estats Units a través del doctor John Kabat-Zinn que va adaptar el mindfulness a la pràctica laica.