Centre Casals, Centre de Fisioteràpia a Molins de Rei

Des del moment en què el pacient acudeix al fisioterapeuta comença la intervenció assistencial al mateix. Abans d’iniciar una teràpia nova, el fisioterapeuta ha de prendre coneixement del diagnòstic i les indicacions mèdiques, per procedir posteriorment a l’examen clínic del pacient.
Aquest examen no té finalitat diagnòstica alguna, però el fisioterapeuta establirà la modalitat exacta i adequada de tractament, gràcies al correcte coneixement del pacient i la seva patologia.
La correcta, sistemàtica i completa valoració, permetrà adoptar mesures preventives, recuperadors o reeducadoras, de forma encertada, impedint així mateix els tractaments innecessaris o freturosos d’objectius definits o possibles.
Tenim aquí al Marcos Ruiz després dels campionats del món, per recuperar-se dels genolls.
Gràcies per la confiança!
Recuperació després dels campionats del món Centre Casals, Centre de Fisioteràpia a Molins de Rei Des del moment en què el pacient acudeix al fisioterapeuta comença la intervenció assistencial al mateix. Abans d’iniciar una teràpia nova, el fisioterapeuta ha de prendre coneixement del diagnòstic i les indicacions mèdiques, per procedir posteriorment a l’examen clínic del pacient. Aquest examen no té finalitat diagnòstica alguna, però el fisioterapeuta establirà la modalitat exacta i adequada de tractament, gràcies al correcte coneixement del pacient i la seva patologia. La correcta, sistemàtica i completa valoració, permetrà adoptar mesures preventives, recuperadors o reeducadoras, de forma encertada, impedint així mateix els tractaments innecessaris o freturosos d’objectius definits o possibles. Tenim aquí al Marcos Ruiz després dels campionats del món, per recuperar-se dels genolls. Gràcies per la confiança!