Tens DOLORS a la zona dels TRAPEZIS-CERVICALS??
Tens DOLORS a les cames??
Revisa la teva medicació pel COLESTEROL !!!

La utilització d’estatines (tractament farmacològic) pot provocar:
• Certes formes de miopaties
• Dolors musculars
• Restriccions de la mobilitat
(1)
Les miàlgies, dolors musculars, i les miositis, inflamacions de la musculatura, són els efectes secundaris més freqüents entre els pacients tractats amb estatines. (2)
1. Krista A. Varady and Peter J.H. Jones. Combination Diet and Exercise Interventions for Treatment of Dyslipidemia: an Effective Preliminary Strategy to Lower Cholesterol Levels?
2. Millan J, Pedro-Botet J, Climent E, Rius J. Statin associated myophaty in clinical practice. Results of DAMA study. Clin Investig Arterioscler. 2017; 29 (1): 7-12