Tractament de les tendinopaties amb ones de xoc

Centre Casals a Molins de Rei

La tendinopatia és un quadre clínic que es caracteritza per la presència de dolor, pèrdua de la funcionalitat i canvis estructurals (pèrdua de les cèl·lules tendinoses, anomenades tenòcits, i augment de la matriu extracel·lular) a nivell del tendó i/o dels teixits peritendinosos (1) .

Els tendons tenen la funció de transmetre les càrregues dels músculs cap als ossos, fent possible el moviment articular, amb la mínima pèrdua d’energia i deformació. El principal detonant de les tendinopaties es la sobrecàrrega, és a dir, l’activitat produïda per damunt del punt d’adaptació del tendó en un moment determinat. Aquesta pot ser per fricció, per compressió o per tensió (2).

El dolor és la principal causa d’inactivitat, de les persones que pateixen una tendinopatia, que pot perdurar en el temps. La sobrecàrrega estimula neuropèptids com la substància P i el pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP), que podrien actuar sobre el nervis sensibilitzats de la matriu extracel·lular, generant dolor crònic. Un procés anomenat inflamació neurogènica (3).

La teràpia mitjançant ones de xoc  consisteix en la propagació d’una ona acústica, produïda a una gran velocitat, que provoca l’alliberament d’energia als teixits. Aquesta energia provoca canvis de densitat a la zona tractada i l’aparició de bombolles de vapor dins d’un líquid, efecte anomenat cavitació. Ambdós efectes produeixen una resposta biològica que generarà el descens del dolor i la regeneració tissular.

A nivell del dolor, es produeix un bloqueig de la inflamació neurogènica, eliminant la substància P de les fibres nociceptives C.  Al mateix temps es produeix l’alliberació de factors de creixement, l’estimulació de la neovascularització, canvis en l’expressió genètica i l’activació de les cèl·lules mare mesènquimals. Per tant, es produirà una regeneració del teixit, millorant el moviment del tendó, eliminant els components de la matriu afectats  i augmentant la proliferació de cèl·lules tendinoses (4).

Per tal d’obtenir uns millors resultats, i prevenir futures lesions, és necessari adaptar el tendó a la càrrega. El tractament d’ones de xoc ha d’anar sempre acompanyat d’exercicis específics pel tendó, com són els isomètrics en fases més inicials. Aquest tipus d’exercici ha demostrat disminuir el dolor i preparar el tendó per a la càrrega (5). És essencial afegir també els exercicis de treball isotònic, és a dir aquells moviments que treballen amb una força concèntrica i excèntrica. A més s’haurà de controlar la intensitat, la freqüència i el volum dels exercicis, i treballar de forma progressiva fins al retorn a les activitats de la vida diària o l’esport. (6)

Divina Doste

Fisioterapeuta del Centre Casals

www.centrecasals.com

 

 

Bibliografia:

  1. Maffulli N, Khan KM. Overuse Tendon Conditions : 1998;8063(October 2017).
  2. Heinemeier KM, Kjaer M. In vivo investigation of tendon responses to mechanical loading. 2011;11(January):115-23.
  3. Fredberg U. Chronic tendinopathy tissue pathology , pain mechanisms , and etiology with a special focus on inflammation. 2008;3-15.
  4. Schmitz C, Császár NBM, Milz S, Schieker M, Maffulli N, Rompe J, et al. Ef fi cacy and safety of extracorporeal shock wave therapy for orthopedic conditions : a systematic review on studies listed in the PEDro database. 2015;(November):115-38.
  5. Naugle KM, Fillingim RB, Iii JLR. NIH Public Access. 2013;13(12):1139-50.
  6. Mascaró A, Àngel M, Morral A, Roig A, Purdam C, Cook J. Load management in tendinopathy : Clinical progression for Achilles and patellar tendinopathy. 2018;53(197).