Trets més importants de la psicologia humanista

Al Centre Casals de Molins de Rei estem especialitzats en Psicologia Humanista

La psicologia humanista té com a principal característica considerar l’ésser humà com un tot, sabent que hi ha múltiples factors que intervenen en la salut mental, en el seu creixement personal i en la seva autorealització. Entre elles convergeixen i interrelacionen aspectes com les emocions, el cos, els sentiments, la conducta, els pensaments, etc.

Pocs enfocaments de la psicologia posen de forma directa la seva mirada en els trets i comportaments positius de l’ésser humà. Dins de nosaltres mateixos hi ha una capacitat altament valuosa que pot garantir el nostre benestar i equilibri.

1. No jutjar: Les teories es basen en un enfocament en el qual el professional no jutja el que la persona explica en teràpia

2. Empatia: Un aspecte fonamental de la teràpia centrada en la persona és l’empatia. Els terapeutes que adopten un enfocament humanista “s’apropen” als seus clients quan exploren els aspectes emocionals.

3. No patologitzar: Molts terapeutes humanistes deixen de banda l’argot clínic, així com el diagnòstic i se centren en l’essència de la persona. Molts humanistes fan servir l’enfocament centrat en la persona per animar el client a centrar-se en les seves fortaleses.

4. Èmfasi en el jo: L’objectiu d’aquesta teràpia és promoure l’expressió de sentiments, pensaments i emocions a través del diàleg. En alguns casos, s’anima el client a escriure, pintar i actuar (psicodrama) com a formes d’expressar els sentiments.

5. Existencial: Els components existencials són una de les característiques més importants de l’humanisme. Els terapeutes existencialistes ajuden als clients a treballar patrons restrictius i enfocaments que fomenten la creativitat com una forma d’expressar-se. Les 4 dimensions existencialistes explorades són: física, psicològica, social i espiritual.