Una Tècnica tradicional xinesa per tractar i prevenir malalties, la Moxibustió

La moxibustió és un mètode que tracta i preveu les malalties aplicant calor per mitjà de cons de moxa ardent sobre certs punts del cos humà.

La seva matèria primera principal són fulles seques d’artemisa (artemisia vulgaris) mòltes fins a obtenir una pols fina i suau. La moxa té la propietat d’escalfar i netejar d’obstacles els canals, eliminar el fred, la humitat i promoure la funció dels òrgans.

Aquest mètode terapèutic combina la calor amb les propietats curatives de la planta per tractar certes malalties. Al Centre Casals indiquem aquest tractament per:

  • dolor d’articulacions,
  • malalties cròniques
  • asma,
  • diarrea crònica,
  • dispèpsia,
  • debilitat d’estómac i melsa com per exemple diarrea i dolor abdominal.