Us presentem dues tècniques terapèutiques que utilitzem al Centre Casals

Centre Casals, especialistes en Fisioteràpia.

El diagnòstic de Fisioteràpia és complex, i ha de ser molt reflexionat i sistemàtic. Pesen en el procés del diagnòstic els mesuraments efectuats i els signes, també encara que en menor mesurada els símptomes, ja que són més subjectius i menys mesurables.

Tot l’anterior, al costat dels coneixements modulats per l’experiència, ens fan identificar el problema i elaborar unes metes i uns actes de fisioteràpia a desenvolupar.

TERÀPIA MANUAL

La Teràpia Manual en Fisioteràpia és el tractament manual que facilita i impulsa el re-establiment de la salut i la funció corporal, prenent en compte la interrelació entre estructura i funció.

S’ha definit com l’art i la ciència del tractament de les condicions neuro-múscul-esquelètiques disfuncionales de l’ésser humà, mitjançant manipulacions musculars i articulessis analítiques basades en l’estudi biomecánico de les mateixes, incloses les d’alta velocitat i curt rang de moviment.

TÈCNIQUES MIOTENSIVES I MANIPULATIVES

Tècniques manuals miotensives i manipulatives de columna, pelvis i extremitats, destinades a reestablir la correcta mobilitat articular.

Interpretar i tractar de forma global les alteracions que es produeixen a nivell de columna i pelvis.

Palpació i identificació diagnòstica de les lesions vertebrals.

Aplicació de tècniques de correcció estructurals, tant miotensives com manipulatives, per resoldre aquestes alteracions.