Què és la Teràpia Gestalt?

La Teràpia Gestalt és un enfocament de la psicoteràpia que se centra en la consciència present i la connexió entre la ment i el cos. Es basa en la idea que per a aconseguir un equilibri emocional i psicològic, és crucial ser conscient de les nostres experiències actuals i aprendre a acceptar-nos a nosaltres mateixos en el moment present.

Principis Fonamentals

En la Teràpia Gestalt, es treballa amb una sèrie de principis fonamentals que guien el procés terapèutic:

-Enfocament Experiencial: S’enfoca en el que està succeint en l’aquí i ara, explorant sensacions, emocions i pensaments presents.

-Responsabilitat Personal: Es fomenta la responsabilitat sobre les nostres pròpies accions, sentiments i pensaments, promovent l’autonomia i la presa de consciència.

-Integració d’Oposats: Cerca la integració d’aspectes fragmentats de l’experiència personal per a promoure un major sentit de totalitat i autenticitat.

-El Cicle de l’Experiència: Es para esment al cicle de contacte, retirada i assimilació de l’experiència, facilitant la resolució de conflictes i bloquejos emocionals.

Beneficis de la Teràpia Gestalt

La Teràpia Gestalt pot ser beneficiosa per a una àmplia gamma de persones i situacions, incloent-hi:

1. Maneig de l’estrès i l’ansietat.

2. Millora de les relacions interpersonals.

3. Exploració i resolució de conflictes interns.

4. Increment de l’autoestima i l’autoacceptació.

5. Desenvolupament d’habilitats per a la presa de decisions conscients.

Al Centre Casals, disposem de Psicòloga Clínica especialista en Teràpia Gestalt, la qual cosa ens permet oferir un servei personalitzat i efectiu per a aquells que busquen millorar el seu benestar emocional i psicològic.