La punció seca, una tècnica emprada en la fisioteràpia

Dins la fisioteràpia hi ha diferents tipus de tècniques, cadascuna d’elles té una finalitat que dona resposta a les necessitats específiques de cada pacient. Avui volem parlar-vos de la punció seca. Aquesta tècnica consisteix a utilitzar agulles per a tractar els dolors musculars causats pels punts gatell. Cal recordar que aquesta tècnica és diferent de l’acupuntura.

Els punts de gatell són zones hiperirritables localitzades en la musculatura que generen dolor amb compressió, distensió, sobrecàrrega o contracció del teixit i, generalment, provoquen un dolor irradiant en altres zones. La seva grandària pot ser molt variada, des d’un petit grumoll, fins a un embalum gran. Trobem dos tipus, d’una banda, existeixen els punts gatell actius que produeixen dolor espontani, disfunció o alteració. D’altra banda, trobem els punts gatell latents, aquests no generen dolor espontani ni disfunció, però sí dolor a la pressió.

Generalment aquesta tècnica es pot aplicar en els següents casos:

  • Cefalees
  • Tota mena d’àlgies (cervical, dorsal, lumbar, etc.)
  • Dolors musculars produïts per una hèrnia discal aguda
  • Traumatismes o accidents
  • Qualsevol dolor d’origen muscular on estiguin involucrats els punts gatell.

Per a acabar, podríem definir la punció seca com una tècnica suau i molt respectuosa amb el dolor del pacient. L’objectiu és tractar el punt gatell mitjançant la introducció i manipulació d’una agulla especial per a realitzar aquesta tècnica. Això fa que el sistema nerviós central comenci un procés de regeneració d’aquest múscul danyat, així arriben més nutrients i, si la punció seca ha estat efectiva, el múscul es relaxa íntegrament i desapareixen símptomes com el dolor local i el dolor irradiat.