Montse Surroca participa en una jornada d’atenció a la cronicitat

Montse Surroca, fisioterapeuta respiratòria a Centre Casals, participa en una jornada d’atenció a la cronicitat amb el següent estudi: La rehabilitació pulmonar al pacient post COVID-19. Valoració de la situació actual a la Comunitat de Madrid.

Els programes de rehabilitació han estat considerats per l’OMS com un dret universal durant el brot de COVID 19. Recents investigacions reconeixen els beneficis de participar en programes de rehabilitació pulmonar en la superació de l’etapa postpandèmica.

L’objectiu és analitzar el grau d’implementació de la RP als hospitals de la Comunitat de Madrid.

Descripció de l’experiència: estudi descriptiu observacional de tall transversal.

Conclusions:

  • L’enquesta va ser enviada a 31 hospitals, obtenint-se resposta de 29. El total dels hospitals van respondre que tractaven aquesta patologia.
  • Hi ha una gran variabilitat en el contingut dels programes, en la majoria dels casos realitzant drenatge bronquial i reeducació respiratòria.
  • El 100% dels pacients tenen una sessió de seguiment del tractament als 15 dies o als 3 mesos de tractament.
  • Se suggereix la necessitat de fomentar noves línies de recerca en relació amb la telerehabilitació com a via de millora en laccessibilitat dels pacients i en la seva continuïtat assistencial.