Les lesions més freqüents en el pàdel i com RECUPERAR-SE.

Segons l’estudi epidemiològic desenvolupat al 2012 per la Universitat Politècnica de Madrid, sobre una mostra de 400 persones que practiquen habitualment pàdel, les lesions més comuns són:
• esguinç de turmell (17%)

• contractures musculars (14,5%)
• epicondilitis (8,5%)
• ruptures musculars de bessons (8,5%)
• tendinitis d’espatlla (7%)
• tendinitis de genoll (6%)
• lumbalgies (5,5%)
• Altres lesions (33.0%)